Tuesday, September 29, 2015

தமிழ் இணையக்கல்விக்கழகம் : நோக்கும் போக்கும் 8 – இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்


tha.i.ka.no.po._thalaippu

8

 ஙூ.) தமிழ்நாடு இணையத்தமிழ் மன்றம்:
  இணையம் வழியாகத் தமிழ் வளர்ப்பதற்குக் கணிணியில் தமிழ்ப்பயன்பாடுகள் பெருக வேண்டும். இதற்கெனத் தமிழக அரசே, ‘தமிழ்நாடு இணையத்தமிழ் மன்றம்’ ஒன்றை அமைக்க வேண்டும்.
  ‘தமிழ்நாடு இணையத் தமிழ் மன்றம்’ / ‘தமிழகக் கணித் தமிழ் மன்றம்’ என்ற ஏதேனும் ஒரு பெயரில் இணைய வழியிலான அறிவியல் தமிழ் வளர்ச்சிக்கென ஓர் அமைப்பு இன்றியமையாது வேண்டப்படுகின்றது.
  ‘தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்’ என்னும் அமைப்பு இருக்கும்பொழுது வேறு தேவையா என்ற எண்ணம் எழலாம். அந்த அமைப்பு அரசு சார் நிறுவனம். அதன் அடிப்படை நோக்கம் இணையத்தின் வாயிலாக உலக மக்களிடையே தமிழ்மொழி, தமிழ்ப்பண்பாடு, தமிழ் நாகரிகம் முதலானவற்றைப் பரப்புவதுதான். ஆனால், இந்த அமைப்பைத் தோற்றுவித்த பொழுது அப்பொழுது அமர்த்தப்பட இருந்த இயக்குநரின் தகுதி அடிப்படையில் இயக்குநருக்கான தகுதி வரையறுக்கப்பட்டது. ‘இயக்குநருக்குப் போதுமான தமிழறிவு இருந்தால் போதும்’ என்பதுதான் விதி. இதன் காரணமாகத் தமிழார்வம் இருப்பினும் தமிழில் புலமை இல்லாதவர்கள், இயக்குநர்களாக வாய்த்தனர். ஆகவே, இந்நிறுவனத்தின் நோக்கம் கணிணிக்கல்வியைக் கொடுப்பது என்பதுபோல் திருத்திக் கொண்டனர்; என முன்னரே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதனால் எதிர்பார்த்த அளவு தமிழும் பரவவில்லை; கணிணித்தமிழும் பரவவில்லை. தமிழ்இணையக்கல்விக்கழகம் என்பது தமிழ்க்கல்விக்கானது. அதற்கான கருவியே கணிணி.
  அதே நேரம் கணியன்கள்(soft-ware) உருவாக்கம் முதலான கணிணி வினைநலன்களில் தமிழை முதன்மைப்படுத்தும் செயற்பாடுகளும் அதற்கான ஊக்கமும் வழிகாட்டுதலும் தேவை.
  கணித்தமிழ்ப்பட்டறைகள், பயிலரங்குகள், கருத்தரங்குகள் நடத்தவும் பிழை திருத்தி, தேடுபொறி, சீர், தளை பிரிப்பி, சீர்மை எழுத்துரு, ஒளி எழுத்துணரி எனப் பலவகைக் கணியன்கள் உருவாக்கம், செம்மையாக்கம், இவற்றிற்குப் பொருளுதவி வழங்கல் முதலான பணிகளுக்கு ஓர் அமைப்பு தேவை.
  எனவே, இணையத்தின் வாயிலாகத் தமிழைப் பரப்பும் தமிழ்இணையக் கல்விக்கழகத்தின் இணையம் சார்தேவைகளை அறிந்து உருவாக்கவும் பெருக்கவும் தனிப்பட்ட அமைப்பு தேவை. அவ்வாறு அமைப்பதன்மூலம் தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் தமிழ் பரப்பும் நோக்தக்தில் முழு வீச்சாகச் செயல்பட இயலும்.
  இது தொடர்பில், தமிழக அரசியல் நாள் 04.09.2013 பக்கம் 22-23 இல் இடம் பெற்றுள்ள என் செவ்வியின் கணியச்சுப் படி (இறுதிப் பத்தி) யை இணைத்து, மடல் எண் 16 நாள் 17.08.2044/02.09.2013 இல் முன்னரே அரசிற்குத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்போது நினைவூட்டும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. ஆதலின், த.இ.இ.கழகம், திசைமாறிப்போகாமல் தமிழ் பரப்பும் பணியில் முழுமையாக ஈடுபடவும், அதற்கு உதவும் வகையிலான கணிணி ஏதுக்கள் உருவாகவும் தமிழ்நாடு இணையத் தமிழ் மன்றம் ஒன்றை அமைக்க வேண்டும்.
ஙெ.) நிறைவு:
  மேற்கூறியவற்றால் தமிழ் இ.ணையக் கல்விக்கழகம் சிறப்பாகச் செயல்பட, இஃது உருவாக்கப்பட்டபொழுது தெரிவிக்கப்பட்ட நோக்கம் மாற்றமின்றி நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும்; தமிழ் இணையப் கல்கலைக்கழகம் என்ற பெயரில் தோற்றுவிக்கப்பட்ட இவ்வமைப்பு முழுமையான பல்கலைக்கழகமாகச் செயல்பட வேண்டும்; தமிழ் வளரச்சித்துறை, தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை இணைந்த கட்டுப்பாட்டில் இயங்க வேண்டும்; இயக்குநர் முதலான தலைமைப் பதவிகளிலும் குழுக்களின் தலைமைப் பொறுப்பிலும் தமிழ்ப்புலமையாளர்களே அமர்த்தப்பட வேண்டும்; எல்லாப் பதவியிடங்களிலும் எல்லாக் குழுக்களிலும் தமிழில் பட்டம் பெற்றோரே பெரும்பான்மையராக இருத்தல் வேண்டும்;இதன் நோக்கம் கணிணிக்கல்வியை வளர்ப்பதல்ல என்பதைத் தொடர்புடையவர்கள் உணரச் செய்ய வேண்டும்; கணிணியறிவியலில் தமிழ் சிறப்பாகத் திகழவும் கணிணிசார் பயன்பாட்டு ஏதுக்களையும் கணியன்களையும் உருவாக்கத் தனியாகத் தமிழ்நாடு இணையத் தமிழ் மன்றம் ஒன்றை அமைக்க வேண்டும்; கருத்திலும் எழுத்திலும் பிழைகளற்ற பாடங்கள் உருவாக்க வேண்டும்; இதன் தளத்தை மொழிக் கொலைக்குப் பயன்படுத்தக்கூடாது; நெறியாளர் குழுவில் பதவி வழி உறுப்பினர்கள் அமர்த்தப்படக்கூடாது; தமிழ் நாட்டிலுள்ள அயலவர் தமிழ் பயிலத் தனியாகக் கல்வித்திட்டம் உருவாக்க வேண்டும்; தமிழ் வளர்சிக்கும் பரப்பலுக்குமான கருவியே கணிநுட்பம் என்பதைப் புரிந்து உரியவாறு செயல்படவேண்டும்; தேமதுரத்தமிழோசை உலகமெலாம் பரவ, த.இ.க.கழகத்தின் செயற்பாடுகள் உலகெங்கும் பரவிக் காலூன்ற வேண்டும்.
இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்
ilakkuvanar thiruvalluvan+


Monday, September 28, 2015

கணிணியியலில் தமிழ்ப் பயன்பாடு 2 – இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

கணிணியியலில் தமிழ்ப் பயன்பாடு 2 – இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

kaniniyil thamizh2

  கணிணியியலில் ஆங்கில ஒலிபெயர்ப்பிலேயே கலைச் சொற்களும் தலைப்பெழுத்துச் சொற்களும் எண்ணிலடங்கா அளவு கையாளப்பட்டுத் தமிழ் மொழி சிதைந்து வருவதைப் பலரும் உணரவில்லை. ‘மணிப்பிரவாளம்’ என்ற பெயரில் மொழிக்கொலை புரிந்து பாழ்பட்ட நிலையிலிருந்து அண்மைக் காலத்தில் மீண்டுவரும் வேளையில் ஆங்கிலக்கலப்பு விளைவிக்கும் தீங்கைப் பெரும்பான்மையர் புரிந்து கொள்ளவில்லை. பிற அறிவியல் துறைகளில் நிகழும் சொல்லாக்கத் தவறுகள்தாம் கணிணியியலிலும் நடைபெறுகின்றன. ஆனால், பிற துறைகளுடன் ஒப்பிட முடியாத அளவு கணிணியியலில்தான் ஆங்கில ஒலிபெயர்ப்புச்சொற்கள் மிகுதியாகக் கையாளப்படுகின்றன. இவை முற்றிலும் உடனடியாகக் களையப்பட வேண்டும். சுருக்கக் குறியீடுகள், தலைப்பெழுத்துகள் என எந்த வடிவிலும் ஆங்கிலத்தைப் பயன்படுத்தாமல் சீன மொழியிலேயே குறிக்க வேண்டும் எனச் சீன அரசு ஆணை பிறப்பித்து நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறது. இது போல் தமிழ்நாட்டரசும் ஆணை பிறப்பித்து நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்.
  சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே என்னும் பாரதியாரின் பொன்மொழியை உணர்ந்து, தமிழில் எண்ணித் தமிழிலேயே எழுதத் தொடங்கினால் அரிய கலைச் சொறகளைக்கூட அழகுதமிழில் அருமையாகக் கூற இயலும். தமிழ் எழுத்துகளில் அமைந்தன மட்டுமே தமிழ் என்பது நம் முன்னோர் கூற்று. ஆகவே, தமிழ்ப்படைப்புகளில் அயற்சொற்களும் கிரந்த எழுத்து முதலான அயல்எழுத்துகளும் பயன்படுத்தக்கூடா. இவற்றை ஊக்கப்படுத்துவதற்காக அரசு, தமிழ்க்கலைச்சொற்களைப் பயன்படுத்தும் நூல்களை மட்டுமே பாட நூல்களாக வைக்கவேண்டும்; கலப்பு நடையைக் கைவிட்டு நல்ல தமிழில் எழுதப்படும் நூல்களுக்கு மட்டுமே பரிசுகள் வழங்க வேண்டும். தமிழ்ப்பகைவர்களுக்குப் பட்டங்களும் விருதுகளும் பொற்கிழிகளும் வழங்கி மொழி இனஅழிப்பிற்குத் துணை போகாமல் தமிழ் அன்பர்களை மதித்துப் போற்ற வேண்டும்.
  கலைச்சொற்களை மட்டும் தமிழில் வழங்கினால் போதுமா? கணிக்கட்டளைகளையும் தமிழிலேயே அமைத்தல் வேண்டும். அதற்கு முதற்கட்டமாகக் கணிணிச் செயற்பாட்டுக் கட்டளைகளைக் குறிப்பிடும் விசைகளின் பெயர்கள் பின்வருவன போல் தமிழில் இருக்க வேண்டும்.
 • Enter Key – புகுவி விசை
 • Control Key – யாப்பு விசை
 • Alternate Key – வினை விசை
 • Delete Key – நீக்கி விசை
 • Escape Key – விலக்கி விசை
 • Home Key – ஆதி விசை
 • End Key – அற்றவிசை
 • Shift Key – முறைமை விசை
 • Tab Key – பெயர்த்தி விசை
 • Number Lock key- எண்தாழ் விசை
 • Scroll Lock Key – சுருணை விசை
 • Insert Key – செருகி விசை
 • Page up Key – ஏற்றி விசை
 • Page down Key – இறக்கி விசை
 • Pause Key – நிறுத்தி விசை
 • Print Screen Key – பதிப்பி விசை
 • Up Arrow Key – மேலம்பு விசை
 • Down Arrow Key – கீழம்பு விசை
 • Left Arrow Key   – இட அம்பு விசை
 • Right Arrow Key – வல அம்பு விசை
 • Back Space Key   – முன்னிட விசை
 • Functional Keys – செயல் விசைகள்
 • User Keys – பயனர் விசை
 • Caps.lock key – முறைமைத் தாழ் விசை
  இவை போன்று கட்டளைச் சொற்களையும் தமிழில் அமைத்து இம்முயற்சியை விரைவுபடுத்த வேண்டும் கணிப்பொறியின் பகுதிகளைத் தமிழிலேயே குறித்தல் வேண்டும் அப்பொழுதுதான் கணியியல் குறித்த முழுமையான தமிழ்நூல்களைப் படைக்க இயலும்.
  இவையனைத்தையும், தமிழில் அமைக்கக் கணிணியியலாளர்கள் முன்வரின் கணிணியியலில் தமிழ் தலைமையுற்றுத் திகழும். தமிழ்வழியாகக் கல்வி அமையாமையாலேயே நம் நாட்டில் புதிய புனையும் அறிஞர்களும் கண்டுபிடிப்பாளர்களும் உருவாகவில்லை என்பார் செந்தமிழ்ச் செம்மல் பேராசிரியர் சி.இலக்குவனார். கணிணி உலகில் நாளும் அறிஞர்கள் பெருக வாழும் மொழியாம் தமிழில் முழுமையாய் கணிணியறிவியல் அமைய வேண்டும்.
செயல் செய்வாய் தமிழுக்குத்
துறைதோறும் துறைதோறும் சீறிவந்தே
என்னும் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் கட்டளைக்கிணங்க நாம் கணிணியறிவியலிலும் தமிழ்ப்பயன்பாட்டை முழுமையாகக் கொண்டு வர வேண்டும். அதுவே நாம் செய்யும் எப்பணிக்கும் முதற்பணியாய் அமைதல் வேண்டும்.
அனைத்திலும் தமிழ்!                                 கணியறிவியலிலும் தமிழ்!
.இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்
பார்வைக்குரியன
கட்டுரையாளரின் படைப்புகள்
 1. ஒரு சொல் – பல பொருள் : கலைச்சொல்லாக்க வளர்ச்சியின்
முட்டுக்கட்டை ( உலகத் தமிழ் மாநாட்டுக் கட்டுரை, மலேசியா)
 1. இதழியல் சொல்லாக்கம் – திறனாய்வும் நெறிமுறையும் (உலகத் தமிழ்
மாநாட்டுக் கட்டுரை, மலேசியா)
 1. கணிணிக் கலைச்சொற்கள் (மதுரை காமராசர் பல்கலைக் கழக
வியாழன் வட்டக் கட்டுரை)
 1. இன்றைய தேவை குறுஞ்சொற்களே (உலகத் தமிழ் மாநாட்டுக் கட்டுரை,
தஞ்சாவூர்)
 1. அன்றாட நடைமுறையில் சொல்லாக்கம்
 2. கணிணியியலில் நேர்பெயர்ப்புச் சொற்களும் ஒலிபெயர்ப்புச் சொற்களும்
(ஐந்தாவது இணையத்தமிழ் மாநாட்டுக் கட்டுரை, அக்டோபர் 2009,
செருமனி)
 1. கணிவிசைப் பெயர்கள் (சென்னைப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்த்துறைக்
கருத்தரங்கக் கட்டுரை)

பிற
 1. Computer Dictionary (English – Tamil) – இராம்குமார்; தெ.சை.சி.நூற்பதிப்புக்கழகம்
 2. The Illustrated Computer Dictionary (Third Edition): Donald D.Spencer ; Universal Book Stall
 3. கணிப்பொறிக் கலைச் சொல் அகராதி : வளர்தமிழ் மன்றம், அண்ணா
பல்கலைக்கழகம்
 1. அறிவியல் அகராதி : பேராசிரியர் அ.கி.மூர்த்தி : மணிவாசகர் பதிப்பகம்
 2. ‘தமிழ் கம்ப்யூட்டர்’ முதலான இதழ்கள்
Saturday, September 26, 2015

வலைமச் சொற்கள் – இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்


thalaippu_valaimachorkal

   கணிப்பொறி தொடர்பாகவும் பிறஅறிவியல் தொடர்பாகவும் மிகுதியான கலைச் சொற்கள் தமிழில் உருவாக்கப்பட வேண்டி உள்ளன. அறிவியல் கலைச்சொற்கள் அவ்வப்பொழுது சொல்லாக்க ஆர்வலர்களால் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. மேலும் பல்லாயிரக்கணக்கான கலைச்சொற்கள் தேவை. இதுவரை அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட கலைச்சொற்களைக் கட்டுரையாளர்களும் நூலாசிரியர்களும் பயன்படுத்தினால்தான், இவற்றால் பயன் விளையும். இல்லையேல் விழலுக்கு இறைத்த நீர்தான்.   இனியேனும் படைப்பாளர்கள் தமிழ்க்கலைச் சொற்களையே பயன்படுத்தும் வேண்டுகோளுடன் கட்டுரையைத் தொடருகிறேன். கணிணிச் சொற்களில்  வலைப்பணி(Network) சார்ந்த கலைச் சொற்களைக் காணலாம்.
  கலைச்சொல்லாக்க நெறிமுறைகள் குறித்துக்,‘கணிணியியலில் நேர்பெயர்ப்புச் சொற்களும்ஒலிபெயர்ப்புச் சொற்களும்’ என்னும் (செருமனியி்ல் நடைபெற்றஇணையத் தமிழ் மாநாட்டுக்) கட்டுரையிலும் <http://thiru-padaippugal.blogspot.in/2010/06/1.html> ‘கணிணியியலில் தமிழ்ப் பயன்பாடு’என்னும் (கோவையில் நடை பெற்ற இணையத் தமிழ் மாநாட்டுக்) கட்டுரையிலும்குறித்துள்ளேன். எனவே சுருக்கமாகச் சிலவற்றை மட்டும் குறிப்பிட விழைகிறேன்.
   கலைச்சொற்கள் என்ற பெயரில் அயற் சொற்களையும் அயல் எழுத்துகளையும் புகுத்துவது அடியோடு நிறுத்தப்பட வேண்டும். முன்னரே நடைமுறையில் உள்ள கலைச்சொற்களை அறிந்து, தக்கனவாய் இருப்பின், அவற்றையே பயன்படுத்த வேண்டும். ஒரே சொல்லிற்கு ஒவ்வொருவரும் புதுப்புதுச் சொற்களை அறிய முற்படுவது காலக்கேடும் பயன்கேடும் ஆகும். அதே நேரம்  பயன்பாட்டில் உள்ள சொற்கள் தவறாக அல்லது வேறு பயன்பாட்டில்இருப்பின், வேறு சொற்களை அறிய முற்படுவதே சரியானதாகும். கலைச்சொற்களைத் தொடர்களாக அமைக்கக்கூடாது; இவை சுருக்கமாகவும், செறிவாகவும், தெளிவான  பொருள் உடையனவாகவும், பொருள் மயக்கம் இல்லாதனவாகவும் இருத்தலே சிறப்பு. சுருக்கக் குறியீடுகள் அல்லது தலைப்பெழுத்துச் சொற்கள் தமிழிலேயே இருக்க வேண்டும். கலைச்சொற்களைப்பாடநூல்களிலும் பயன்படுத்த வேண்டும். இதன் அடிப்படையில் நாம் வலைமச் சொற்கள் குறித்துக் காண்போம்.
  வலைமச் சொற்கள் எனப் பார்க்கும் பொழுது கணிணி தொடர்பான பிற பிரிவுகளில் பலவும்  தொடர்புடையனவாக உள்ளமையைக் காணலாம். எனவே ஆயிரக்கணக்கில் உள்ள கலைச்சொற்கள் முழுமையையும் காணக் கால வரையறை இடம் தராது. எனவே, கால வரையறைக்கு உட்பட்ட எண்ணிக்கையில்  வலைமக்கலைச்சொற்களைக் காணலாம்.
அ.) வலைமம் (Network)
  வலைப்பணி என்பதற்கு மாற்றாகச் சிலர் பிணையம் எனக் கையாளுகின்றனர். பிணையம் என்பது ஒருவரை விடுவிப்பதற்கு அளிக்கப்படும் பிணை அல்லது காப்பினைக் (bail or security) குறிப்பதாக அமையும். பிணைக்கப்படுவது என்னும் பொருளில்  கையாள எண்ணினாலும் இத்துறையில் அச்சொல் பொருந்தாது. குறுக்கு நெடுக்குக்கட்டமைப்பு, கணிணிக்கட்டமைப்பு என்பன விளக்கமாக அமைந்தாலும் கலைச்சொல்லாக அமையவில்லை. நிகரம் என்பது,  நிகரத் தொகை என்பது போன்ற  இடங்களில் சரியாக இருக்கும். மருத்துவத்தில் பத்தியம் என்னும் பொருளிலும் இச்சொல் கையாளப்படுகிறது. சிலந்தி வலை, மீன் வலை முதலான இடங்களில்  உரியவாறு கையாளப்படுகிறது. இங்கே நாம் வேறு வலைகளில் இருந்து வேறுபடுத்துவதற்காக வலைப்பணியைச் சுருக்கமாக வலைமம் எனலாம். 

தொடரும்
– இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்Followers

Blog Archive